Innovention

Bevezetés az ipari automatizálásba

Az automatizáció az iparban már régóta fontos szerepet tölt be. Az ipar 4.0 forradalom ezen kulcsfontosságú pozícióját még inkább megerősítette. Az elmúlt évek technológiai fejlődése és az ipar 4.0 forradalom olyan lehetőségeket teremtett az ipari automatizálás területén, ami a modern gyárak versenyképessége szempontjából elengedhetetlenné tette, hogy valamilyen szintű automatizációt alkalmazzanak. A továbbiakban az automatizálás világába adunk egy rövid betekintést.

Az ipari automatizálás fogalma:

Az iparban használatos vezérlőrendszerek, valamint információs technológiák alkalmazása az ipari munkafolyamatok emberi munkamennyiségének, illetve emberi beavatkozás szükségességének csökkentése érdekében.

Miért automatizálunk?

Az automatizálás alkalmazásának és egyre szélesebb körű elterjedésének több oka is van, melyek számtalan előnyt tartogatnak az automatizálást végző cég számára. Összegyűjtöttünk néhány gyakori szempontot az automatizálás bevezetése mellett:

  • Termelékenység növelése: A termelékenység növelésének célja nagyobb mennyiségű termék előállítása egy dolgozóra vetítve. Ha az automatizációt történelmi léptékekben nézzük, akkor látható, hogy a termelékenység növekedés óriási mértékben megemelkedett a különböző automatizációs eljárások alkalmazásával.
  • Előállítási költség csökkentése: A termékek előállítási költsége az egyik legfontosabb szempont a gyártó cég versenyképessége és profitabilitása szempontjából. A termelékenység növeléséhez hasonlóan, ebből a szempontból is jelentős fejlődést lehet elérni az automatizáció segítségével.
  • Ismétlődő és kézi vezérlésű folyamatok ellenőrzése
  • Minőség növelése
  • Biztonságkritikus folyamatok kiiktatása: Egyre fontosabb szempont az automatizálás során, hogy az emberre veszélyes folyamatokat automatizáljuk, elkerülve ezzel az esetleges sérüléseket, baleseteket.
Az ipari automatizálás eszközei

Napjainkban az ipari automatizálásnak nagyon sokféle eszköze van, és ezeknek az eszközöknek a száma a digitalizáció és az ipar 4.0 robbanásszerű fejlődésével együtt nő és fejlődik.

Amikor egy folyamatot automatizálni szeretnénk, nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre. Vannak olyanok, amiket már régóta alkalmazunk a folyamatok automatizálására, mint például a különböző szállítópályák, PLC-k, szenzorok, továbbá vannak, amik az elmúlt években kerültek a figyelem középpontjába, mint például a mesterséges intelligencia alkalmazásai, vagy a gépi látás.

Az automatizálás gyakran használt eszközei:

• Ipari robotok (bővebben itt olvashat róla)
• Szenzorok és aktuátorok
• HMI-k
• Szállítópályák
• PLC-k

A felsorolt eszközök kivétel nélkül mind fizikai eszközök, amiket ki kell egészíteni a megfelelő szoftveres megoldással, és ezeknek a kombinációjaként hozhatók létre automatizált rendszereket.

Az ipari automatizációs projektek felépítése

Minden automatizálási feladat egyedi, csak a legritkább esetben lehet két minden szempontból megegyező feladattal találkozni. Így gyakorlati oldalról fontos kérdés, hogy hogyan lehet egy automatizálási projektet felépíteni, hogyan tudunk eljutni az ötlettől a megvalósított rendszerig.

ipari-automatizalas
Feladat meghatározása

Az automatizálási projektek első lépése minden esetben a konkrét feladat meghatározása. Sajnos az ipari tapasztalat azt mutatja, hogy a feladat meghatározásához a vállalkozások csak ritkán vonnak be külsős segítséget, és csak azokat a folyamatokat automatizálják, aminél ez elengedhetetlen. Ez a probléma egyszerűen elkerülhető külsős tanácsadó bevonásával, aki sok esetben ingyenesen kimegy a vállalkozáshoz, és segít eligazodni a lehetőségekben. Amennyiben tanácsadóra van szüksége a felmerülő feladatokhoz, az Innovention Kft. ingyenes tanácsadással segít a lehetőségek feltérképezésében.

Specifikáció

Miután meg lett határozva az automatizálásra szánt folyamat, a következő lépés a projekt tervezés, melynek során meghatározásra kerül az automatizálás célja, a határidők, költségek és az automatizált rendszer által elvárt követelmények.

Koncepció kidolgozása

A követelmények pontos definiálása után kezdődik a fejlesztési szakasz, ahol először egy előzetes koncepcióval, egy egyszerűsített modellel meg kell vizsgálni, hogy a követelmények, határidők és költségek megfelelnek-e a projekt tervezése során meghatározottaknak. A koncepció tervezés során már lehetőség van a legfontosabb mérőszámok validálására, illetve a ciklusidők kiszámolására. Az így kapott ciklusidők és főbb tervezési számok segítségével a rendszer tovább finomítható.

Speciális esetekben lehetőség van a koncepció tervezés során annak alátámasztására, hogy az adott feladat biztosan megoldható, így minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy a kész rendszer nem látja el a feladatát.

Tervezés, gyártás, szerelés

Miután a koncepció megfelel az elvárásoknak, a következő lépés a rendszer megvalósítása. Ebben a lépésben készülnek el a szükséges mechanika és elektronika tervei. A gyártandó alkatrészek legyártásra, a szükséges eszközök beszerzésre, a szükséges (PLC, robot, HMI, stb..) programok és dokumentumok megírásra kerülnek. Miután minden elkészült az automatizált rendszer összeszerelhető.

Tesztelés

Miután a rendszer készen áll, annak működését tesztelni kell, hogy az előírt követelményeket biztosan teljesíteni tudja-e. A rendszer integrálása csak a sikeres teszt után lehetséges.

Integráció

Amennyiben a tesztelés sikeres, a rendszer fejlesztésének utolsó lépése az automatizáció beillesztése az éles környezetbe.

Karbantartás és támogatás

Fontos feladat a telepítést követően a berendezések karbantartása, azonban a legtöbb esetben a rendszerek támogatással együtt rendelhetők, így a rendszert üzemeltető vállalkozásnak a rendszer beüzemelése utáni időszakban sincs gondja a karbantartással és/vagy esetleges meghibásodásokkal.

 

Innovention Kft.
https://innovention.hu/kapcsolat/
https://innovention.hu/szolgaltatasaink/